Hướng dẫn cách Đăng ký GPRS, 3G của mạng Mobifone

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký gprs, 3g, internet mobile của mạng Mobifone 2013, đăng ký mạng internet của mạng di động mobifone

Cú pháp tin nhắn :

a. Đăng ký gói cước : Qua SMS
+ Bước 1: Soạn DK TênGóiCước gửi 999
Trong đó: Tên gói cước là: M5, M10, M25, M50, M70, M100, D1, D7, D30, MIU, Zing
Ví dụ: để đăng ký gói M25, bạn soạn tin DK M25 gửi 999
Câu lệnh khác được chấp nhận:

DK MI TênGóiCước hoặc DK DATA TênGóiCước gửi 999.
+ Bước 2: Soạn Y gửi 999 để xác nhận việc đăng ký gói cước nếu bạn đang sử dụng gói cước Mobile Internet và còn dung lượng miễn phí. Yêu cầu đăng ký gói sẽ hủy nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.
Lưu ý: Sau khi đăng ký gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đã đăng ký.

Bảng Giá Gói Cước Internet Mobile của Mobifone

 

Hướng dẫn cách Đăng ký GPRS, 3G của mạng Mobifone

Dang ky 3g mobifone

b. Hủy dịch vụ và hủy gói cước– Hủy dịch vụ: Qua tin nhắn, soạn DATA OFF gửi 999
– Hủy gói cước: Qua SMS
+ Bước 1: Soạn HUY MI gửi 999
Câu lệnh khác được chấp nhận HUY DATA
Để hủy gói MIU, bạn soạn HUY MIU gửi 999
Để hủy gói Zing, bạn soạn HUY ZING gửi 999
+ Bước 2: Soạn Y gửi 999 để xác nhận yêu cầu hủy gói cước Mobile Internet nếu bạn đang sử dụng gói Mobile Internet và còn dung lượng miễn phí. Yêu cầu hủy gói sẽ hủy nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.

c. Gia hạn gói cước

I/ Nguyên tắc chung
– Chỉ gia hạn đối với những gói cước có thời hạn sử dụng 30 ngày (bao gồm các gói M5, M10, M25, M50, M70, M100, D30, MIU, Zing.)
– Sau khi đăng ký gói cước thành công, mặc định các gói cước có thời hạn sử dụng 30 ngày sẽ được tự động gia hạn.
– Bạn có thể chủ động thực hiện:
+ Tự động gia hạn gói cước
+ Không gia hạn gói cước
+ Gia hạn gói cước trước thời điểm gói cước hết hạn sử dụng nhưng đã hết dung lượng miễn phí.
Lưu ý: Sau khi gia hạn gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đã gia hạn.

II/ Cách thức gia hạn gói cước
* Gia hạn gói cước tự động trên hệ thống
– Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn trước khi gói cước hết hạn sử dụng 01 ngày. Nếu bạn không yêu cầu hủy hoặc không gia hạn thì gói cước sẽ được gia hạn cho chu kỳ 30 ngày tiếp theo.
– Gói cước không được gia hạn trong các trường hợp sau:
+ Bạn gửi tin nhắn hủy hoặc yêu cầu không gia hạn gói cước trước thời điểm hệ thống gia hạn gói cước
+ Tài khoản của bạn không đủ để trừ tiền thuê bao của gói cước (đối với thuê bao trả trước).

* Gia hạn gói cước theo yêu cầu của khách hàng
– Bạn có thể gia hạn các gói cước M5, M10, M25, M50, M70, M100, D30nếu gói cước đang sử dụng vẫn còn thời gian sử dụng nhưng đã hết dung lượng miễn phí. Gói cước mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi bạn yêu cầu gia hạn thành công tuy nhiên ngày sử dụng của gói cước sẽ không được cộng dồn.
– Bạn có thể gia hạn gói cước MIU trong trường hợp gói cước vẫn còn thời hạn sử dụng nhưng đã hết dung lượng được sử dụng với tốc độ 7,2 Mbps (400 MB)
– Bạn không thể gia hạn gói cước nếu gói cước bạn đang sử dụng còn dung lượng miễn phí và thời gian sử dụng.
– Để gia hạn gói cước, bạn soạn GH TênGóiCước gửi 999
Câu lệnh khác được chấp nhận: GH MI TênGóiCước hoặc GH DATATênGóiCước gửi 999
* Không gia hạn gói cước: để không gia hạn gói cước, bạn soạn KGH gửi 999
Câu lệnh khác được chấp nhận: KGH DATA hoặc KGH MI gửi 999
Để không gia hạn gói Zing, bạn soạn: KGH ZING gửi 999

Lưu ý:
+ Khi yêu cầu không gia hạn gói cước thành công, bạn vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn của gói cước. Sau khi gói cước hết hạn sử dụng, hệ thống sẽ không tự động gia hạn.
+ Sau khi gói cước bị hủy, bạn được tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobile Internet với giá cước và tốc độ gói mặc định M0.

d. Kiểm tra trạng thái gói cước
– Để kiểm tra trạng thái gói cước Mobile Internet, soạn KT DATA gửi 999
Câu lệnh khác được chấp nhận:
KIEMTRA DATA hoặc CHECK DATA hoặc CK DATA gửi 999

Lưu ý: Đối với từng giao dịch đăng ký/hủy dịch vụ, gói dịch vụ, gia hạn/hủy gia hạn gói dịch vụ, tặng gói dịch vụ, hệ thống sẽ gửi SMS thông báo về trạng thái giao dịch thành công hay không thành công của thuê bao.

admin

TCTshop.com - Mua sắm trực tuyến trong lĩnh vực Thương mại điện tử tại Việt Nam. Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm, dịch vụ chuyên nghiệp giúp khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam dễ dàng mua sắm các sản phẩm trực tuyến.

Related News

Leave Your Comment