Sắc trắng ngập tràn street style của các quý cô châu Âu

Sắc trắng dịu mát đã chiếm trọn tình cảm của các quý cô châu Âu trong street style tuần này.