TRANG RAO VẶT | DIỄN ĐÀN DU LỊCH | DIỄN ĐÀN SEO

Full Version: Nền tảng điều phối an ninh và tự động hóa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nền tảng điều phối an ninh và tự động hóa

Khi phải đối mặt với sự thiếu hụt những kỹ năng, việc liên tiếp nhận được các cảnh báo an ninh và hàng loạt những thiết bị bảo mật không thể liên lạc với nhau, những chuyên gia hoạt động an ninh có thể cảm thấy như thể toàn cầu đang chống lại họ.
Nhưng những nền tảng điều phối an ninh, tự động hóa và phản hồi Next-generation SOAR (SOAR - Security Orchestration, Automation and Response) đã xuất hiện để giải quyết vấn đề đang tăng trưởng này. Vấn đề lúc mang quá nhiều công cụ bảo mật khác nhau phát ra các cảnh báo mà không có đủ chuyên gia để khắc phục chúng.

SOAR cho phép những lực lượng SecOps tích hợp các kỹ thuật và trật tự bị ngắt kết nối vào một hệ sinh thái bảo mật gắn kết hơn, cho phép nhân viên làm cho việc hiệu quả hơn trước sự đe dọa ngày một tăng của các mối đe dọa mạng.
Và giả dụ bạn chưa nghe qua thuật ngữ này, bạn sẽ sớm được làm cho quen với nó. Gartner dự báo rằng cuối năm 2020, 30% những đơn vị có lực lượng bảo mật nhiều hơn năm người sẽ tận dụng những dụng cụ SOAR vì lý do điều phối và tự động hóa, nâng cao trong khoảng mức dưới 5% như bây giờ.

Do đó, các đơn vị nên thực hành thẩm định và với một danh sách những tiêu chí rõ ràng khi chọn lựa 1 nhà sản xuất điều phối an ninh, để đảm bảo giá trị tối đa trong khoảng khoản đầu tư của họ. Dù rằng đông đảo những nhà cung cấp với thể sở hữu những tính năng độc đáo của riêng họ, thì vẫn có 1 số chức năng chủ chốt mà bạn sẽ muốn kiếm tìm trong việc chọn lựa những biện pháp tối ưu cho nhu cầu của mình.
Reference URL's