Last updated: September 14, 2016 at 10:30 am | Like: 819 views

Thông số kỹ thuật Màn hình HP 20555 SH249 22inch

●Brand: HP

●Display Technology: LCD

●Model: SH249

●Screen Size: 22″

●MPN: 20555

●Max. Resolution: 1600×1200

Hình ảnh Màn hình HP 20555 SH249 22inch


Đánh giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Màn hình HP 20555 SH249 22inch”