Last updated: April 8, 2017 at 16:57 pm | Like: 600 views

Thông số kỹ thuật

Intel Core i7 6th Gen 6700 (3.4 GHz)

16 GB DDR4 2 TB HDD 128 GB SSD

Windows 10 Home

No Screen

NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB

Hình ảnh


Đánh giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Case đồng bộ HP860, i7 6700, Ram 16Gb-ddr4, HDD 3Tb, VGAG”