Sale!
Last updated: July 17, 2017 at 16:22 pm | Like: 19,036 views

Sản phẩm Cable mạng NET-LINK CAT6 UTP chiều dài Đủ 305m

8 Lõi nhôm chuẩn

Có Dây Nhựa và dây li lông

Kéo Ngoài trời trong nhà thoải mái

Cable mạng NET-LINK CAT6 UTP

Cable mạng NET-LINK CAT6 UTP

Cable mạng NET-LINK CAT6 UTP


Đánh giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cable mạng NET-LINK CAT6 UTP”